De Akademiethermometer

In English

Leden van De Jonge Akademie kunnen met een beurs van De Jonge Akademie projecten uitvoeren die aansluiten bij haar doelstellingen.

Filter op

De afgelopen jaren heeft de mentale gezondheid van wetenschappers steeds meer aandacht gekregen. Deze staat namelijk onder druk. De Jonge Akademie vindt het belangrijk om hier meer zicht op te krijgen en gaat dit onderzoeken met De Akademiethermometer.

Read in English

Met behulp van een survey, zoveel mogelijk bestaande uit gevalideerde vragenlijsten, wordt onderzoek gedaan naar psychische klachten (depressie, angst, stress), de ervaren werk/publicatiedruk, motivatie, ervaren sociale veiligheid, ervaren steun (op de afdeling en thuis) en werkplezier. Deze gegevens zullen waardevolle inzichten geven in het mentale welzijn van wetenschappers en in de aspecten van werken in de wetenschap die mentale gezondheid bevorderen of juist negatief beïnvloeden. De resultaten worden vergeleken met gegevens uit grootschalige bevolkingsonderzoeken in Nederland.

Voor dit onderzoek nodigt De Jonge Akademie alle Nederlandse wetenschappers uit om mee te doen met ‘De Akademiethermometer’. De vragen gaan over werkplezier en werkomstandigheden, maar ook over werkdruk, sociale veiligheid en eventuele mentale klachten. Ook wordt onderzocht wat de invloed is van factoren als academische functie en het al dan niet hebben van zorgtaken. Met De Akademiethermometer wil De Jonge Akademie inzicht geven in wat goed gaat en wat er beter kan: wat is er nodig om van de Nederlandse wetenschap een (nog) fijnere werkplek te maken?

Deelnemen aan het onderzoek

Methode en resultaten

De Akademiethermometer is een kwantitatief vragenlijstonderzoek. Het kan ingevuld worden door iedereen die wetenschappelijk onderwijs geeft en/of wetenschappelijk onderzoek uitvoert en het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek loopt van begin december tot eind februari en het rapport met de onderzoeksresultaten wordt in de tweede helft van 2024 verwacht. De resultaten zijn geanonimiseerd en niet terug te leiden tot bijvoorbeeld een specifieke universiteit.

Q&A

Voor dit project is een Q&A opgesteld, waarin we voorsorteren op vragen over het onderzoek, o.a. over hoe dit onderzoek zich onderscheidt van andere onderzoeken naar mentaal welzijn van wetenschappers.

Q&A De Akademiethermometer

Projectgroep

De leden die betrokken zijn bij dit project zijn: Joeri Tijdink, Marie-José van Tol, Jim Portegies, Else Starkenburg en Daniel Oberski  

Vragen?

Neem contact op met dja@knaw.nl

 

 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.