De Akademiethermometer

De afgelopen jaren heeft de mentale gezondheid van wetenschappers steeds meer aandacht gekregen. Deze staat namelijk onder druk. De Jonge Akademie vindt het belangrijk om hier meer zicht op te krijgen en onderzoekt dit met ‘De Akademiethermometer’.

Read in English

Vandaar dat De Jonge Akademie in de periode december 2023 tot en met april 2024 alle Nederlandse wetenschappers heeft uitgenodigd om mee te doen aan ‘De Akademiethermometer’. Via een survey, zoveel mogelijk bestaande uit gevalideerde vragenlijsten, wil De Jonge Akademie inzicht geven in wat goed gaat en wat er beter kan: wat is er nodig om van de Nederlandse wetenschap een (nog) fijnere werkplek te maken?

Met De Akademiethermometer wordt onderzoek gedaan naar werkplezier, psychische klachten (depressie, angst, stress), motivatie, de ervaren werk/publicatiedruk, ervaren sociale veiligheid en ervaren steun (op de afdeling en thuis). Deze gegevens zullen waardevolle inzichten geven in het mentale welzijn van wetenschappers en in de aspecten van werken in de wetenschap die mentale gezondheid bevorderen of juist negatief beïnvloeden. De resultaten worden vergeleken met gegevens uit grootschalige bevolkingsonderzoeken in Nederland.

Ruim 2.900 wetenschappers meegedaan

In totaal hebben ruim 2.900 wetenschappers meegedaan, waarvan 2.200 wetenschappers de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Het rapport met de onderzoeksresultaten wordt in de tweede helft van 2024 verwacht. De resultaten zijn geanonimiseerd en niet terug te leiden tot bijvoorbeeld een specifieke universiteit.

Methode en resultaten

De Akademiethermometer is een kwantitatief vragenlijstonderzoek. Iedereen die wetenschappelijk onderwijs geeft en/of wetenschappelijk onderzoek uitvoert, mocht de Akademiethermometer invullen. Het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over werkplezier en werkomstandigheden, maar ook over werkdruk, sociale veiligheid en eventuele mentale klachten. Ook wordt onderzocht wat de invloed is van factoren als academische functie en het al dan niet hebben van zorgtaken.

Q&A

Voor dit project is een Questions & Answers (Q&A) opgesteld, waarin we voorsorteren op vragen over het onderzoek, o.a. over hoe dit onderzoek zich onderscheidt van andere onderzoeken naar mentaal welzijn van wetenschappers.

 Q&A De Akademiethermometer  

Projectgroep

De leden en alumni die betrokken zijn bij dit project zijn: Joeri Tijdink, Marie-José van Tol, Jim Portegies, Else Starkenburg en Daniel Oberski.

Vragen?

Neem contact op met dja@knaw.nl.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings