Koester een open en internationaal georiënteerd wetenschapssysteem

May 02, 2024

De Jonge Akademie onderschrijft het onlangs uitgebrachte statement van de KNAW: “Wetenschap kent geen grenzen: behoud het open wetenschapssysteem.” De KNAW roept op om internationaal wetenschappelijk talent te koesteren en daarbij een weloverwogen taalbeleid te voeren.

In English

Internationale samenwerking en een open wetenschapssysteem zijn belangrijk voor de Nederlandse wetenschap, economie en maatschappij:

  1. De KNAW roept op tot behoud van een open en internationaal georiënteerd wetenschapssysteem. Dit is een systeem dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor zowel Nederlands als internationaal talent, en dat is gericht is op de internationale samenleving en arbeidsmarkt van de toekomst.
  2. Bij een open en internationaal georiënteerd wetenschapssysteem hoort een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale wetenschappers en studenten. Vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek is alleen mogelijk wanneer kennis en inzichten met de beste wetenschappers over de hele wereld worden gedeeld en er met hen wordt samengewerkt.
  3. De voertaal van opleidingen speelt daarin een belangrijke rol en de discussie daarover moet weloverwogen en op inhoud gevoerd worden. Een internationale oriëntatie in het wetenschappelijk onderwijs draagt daarom ook bij aan sterker wetenschappelijk onderzoek. 

Dit is in lijn met het eerdere uitgebrachte statement van De Jonge Akademie over taal en internationalisering (datum: 16 november 2023) in het hoger onderwijs, als reactie op het wetsvoorstel ‘Internationalisering in balans’. Dit wetsvoorstel heeft twee hoofddoelen: het behouden en versterken van de Nederlandse taal in het hoger onderwijs en het beheersen van internationale studentenstromen. 

Universiteiten: heb oog voor (internationale) medewerkers en studenten 

De huidige versie van het wetsvoorstel geeft universiteiten zelfregie voor de uitvoering van de wet. Er ligt dus een belangrijke verantwoordelijkheid bij universiteiten om het open en internationale karakter van het wetenschapssysteem te koesteren, en om ervoor te zorgen dat internationale collega’s zich welkom en gewaardeerd voelen. 

Met name over dit laatste punt maakt De Jonge Akademie zich zorgen. Leden van De Jonge Akademie constateren een toename van onzekerheid bij internationale collega’s en studenten over hun toekomst. Daarom vragen wij universiteiten om oog te houden voor internationale medewerkers en studenten en de onmisbare bijdrage die zij leveren aan onderwijs en onderzoek. We roepen universiteiten daarbij op om (a) zorg te dragen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, óók voor hun zittende internationale werknemers en (b) helder te communiceren over de taalkeuze binnen hun opleidingen, met een inhoudelijke motivatie.

Uitvoering volgen

De Jonge Akademie zal de ontwikkelingen rond de uitvoering van de wet nauwlettend in de gaten houden, passend bij haar inzet voor het bevorderen van een internationale en inclusieve academische wereld en het welzijn van onze internationale studenten en collega’s.

Images

Contact 

De Jonge Akademie
LinkedIn
X
020 551 0867

dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie verbetert het wetenschapssysteem. Bestaande uit vijftig gedreven jonge onderzoekers uit verschillende disciplines, adviseert De Jonge Akademie gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen. 

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings