Wie worden de nieuwe leden van De Jonge Akademie?

April 17, 2024

Onlangs is de oproep voor het aandragen van nieuwe kandidaten voor het lidmaatschap van De Jonge Akademie verzonden. De nominatiegerechtigde partijen hebben tot en met 16 juni de kans om nieuwe kandidaten te nomineren. De nieuwe groep van tien jonge wetenschappers wordt vanaf 1 april 2025 lid van De Jonge Akademie.

In English

Wie komen in aanmerking?

Wetenschappers met een goede staat van dienst:

  • Werkzaam aan een universiteit en/of onderzoeksinstituut binnen het Koninkrijk der Nederlanden die gepromoveerd zijn na 1 april 2015
  • Met een brede belangstelling voor wetenschapsbeleid, wetenschap en maatschappij, interdisciplinaire samenwerking en internationalisering
  • Die actief willen zijn in De Jonge Akademie en hiervoor interessante ideeën hebben

De Jonge Akademie streeft ernaar zo divers mogelijk te zijn, qua representatie van universiteiten, vakgebieden en aandachtsgebieden (onderzoek, onderwijs, valorisatie of klinische zorg) maar ook wat betreft andere vormen van diversiteit, zoals: gender, etnische, geracialiseerde en culturele achtergrond, eerste-generatie wetenschappers en mensen met een arbeidsbeperking. 

Wie kunnen nomineren?

  • Rectores magnifici van Nederlandse universiteiten
  • Directeuren van onderzoeksinstituten van de KNAW en NWO 
  • Voorzitters van de Domeinbesturen van de KNAW
  • Leden van De Jonge Akademie gezamenlijk 
  • Voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) 
  • Directeuren van andere instellingen (met uitzondering van de universitair medische centra) die vallen onder de NWO-subsidieregeling 

Meer informatie en aanmelding

Kijk voor de nominatieprocedure en het reglement hier op de website van De Jonge Akademie. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met De Jonge Akademie, via dja@knaw.nl

Images

Contact 

De Jonge Akademie
LinkedIn
X
020 551 0867

dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie verbetert het wetenschapssysteem. Bestaande uit vijftig gedreven jonge onderzoekers uit verschillende disciplines, adviseert De Jonge Akademie gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen. 

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings