De Jonge Akademie onderzoekt mentale gezondheid wetenschappers met De Akademiethermometer

December 12, 2023

De Jonge Akademie nodigt alle Nederlandse wetenschappers uit om mee te doen met ‘De Akademiethermometer’. Met vragen over onder meer werkdruk, motivatie en sociale veiligheid onderzoekt zij de mentale gezondheid van wetenschappers.

Read in English

Wat motiveert Nederlandse wetenschappers en wat kost juist te veel energie? Dit wordt uitgevraagd in De Akademiethermometer, een onderzoek door De Jonge Akademie. De vragen gaan over werkplezier en werkomstandigheden, maar ook over werkdruk, sociale veiligheid en eventuele mentale klachten. Ook wordt onderzocht wat de invloed is van factoren als academische functie en het al dan niet hebben van zorgtaken. Met De Akademiethermometer wil De Jonge Akademie inzicht geven in wat goed gaat en wat er beter kan: wat is er nodig om van de Nederlandse wetenschap een (nog) fijnere werkplek te maken?

Deelnemen aan het onderzoek

Methode en resultaten

De Akademiethermometer is een kwantitatief vragenlijstonderzoek. Het kan ingevuld worden door iedereen die wetenschappelijk onderwijs geeft en/of wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Het onderzoek loopt van begin december tot eind februari en het rapport met de onderzoeksresultaten wordt in de tweede helft van 2024 verwacht. De resultaten zijn geanonimiseerd en niet terug te leiden tot bijvoorbeeld een specifieke universiteit.

Deelnemen aan het onderzoek

Meer lezen

Lees meer op de Projectpagina

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings