De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Een juridische 'toolkit' voor Europa

Monica Claes, hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht aan de Universiteit van Tilburg, op zoek naar de gemeenschappelijke basis in de grondwetten van Europese lidstaten.

De grondwet

Het merendeel van de Nederlanders geeft aan de Nederlandse grondwet heel belangrijk te vinden. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat veel mensen eigenlijk geen idee hebben wat er nu precies in staat. Een grondwet heeft dus niet alleen juridische, maar ook emotionele waarde. In veel landen is de grondwet echt een nationaal symbool met veel gevoelswaarde.

Rechtsvergelijkend onderzoek in de Europese Unie

De precieze rol van de grondwet verschilt per land. De lidstaten van de Europese Unie hebben veel gemeenschappelijke beginselen en waarden gemeen: alle lidstaten zijn liberale democratieën, gebaseerd op de beginselen van rechtsstatelijkheid, democratie en de bescherming van fundamentele rechten. Toch ligt het idee van een Europese grondwet voor veel mensen gevoelig: denk maar aan het Nederlandse NEE in 2005.

Aan het Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law leidt jurist Monica Claes het European and National Constitutional law (EuNaCon) Project. Dit onderzoek richt zich op de juridische praktijk in tien lidstaten. Doel is het in kaart brengen van de constitutionele verschillen en overeenkomsten. Dit biedt nieuw inzicht voor de mogelijke juridische kaders voor de Europese Unie en haar lidstaten.  

De jonge akademie-Leden

De Jonge Akademie, productie Mediaridders. Embedden mogelijk via www.fastfacts.nl (met minicolleges).


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken