De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Pagina-navigatie:

Werkstress onder mannen en vrouwen in de wetenschap afgelezen in hun hoofdhaar

Een groeiende berg onderzoeken laat zien dat de carrière-uitkomsten van vrouwen en mannen in de wetenschap niet gelijk zijn.

Onderzoek naar mogelijke verklaringen duidt op een complex systeem van processen die er tezamen voor zorgen dat mannelijke wetenschappers sneller en makkelijker carrière maken dan vrouwelijke wetenschappers.

In dit interdisciplinaire project willen we middels een longitudinaal onderzoek onder jonge wetenschappers (UD’s) bekijken hoe het masculiene prototype van de succesvolle wetenschapper hun ervaringen en carrière-beslissingen voorspelt. Meer specifiek zijn we geïnteresseerd of wetenschappers die weinig ‘fit’ zien tussen zichzelf en het prototype ‘succesvolle wetenschapper’ meer negatieve stress ervaren in hun werk, en of dit een lagere motivatie, ambitie en negatieve carrièrekeuzes voor de toekomst kan voorspellen. Onze hypothese is dat een gebrek aan ‘fit’ vaker voorkomt bij voor vrouwen in de wetenschap dan bij mannen, en dat dit bijdraagt aan de lagere carrière-uitkomsten voor vrouwen. Door de psychologische ervaringen van mannelijke en vrouwelijke wetenschappers (gemeten middels een vragenlijst) te koppelen aan een meting van cortisol in het haar drie maanden later, hopen we aan te kunnen tonen dat verschillen in ervaringen tussen mannelijke en vrouwelijk wetenschappers op het werk leiden tot meer fysiologische stress, minder motivatie en bevlogenheid en minder positieve verwachtingen over de carrière. Bovendien hopen we middels vragen over de context waarin wetenschappers werkzaam zijn ook inzicht te krijgen in mogelijke bufferende factoren (ondersteunende leidinggevende, positieve rolmodellen, etc.).

Betrokken leden 
Belle Derks, Liesbeth van Rossum

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Projecten
  3. Projecten

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken