De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Week 26: dagboek van Mirjam Ernestus

12 maart 2013

Weekdagboek van een wetenschapper: Mirjam Ernestus (RU) van 4 tot en met 10 maart 2013. Mirjam bestudeert hoe mensen woorden in informele gesprekken produceren en verstaan.

Maandag

Ik werk aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen en leid daar een onderzoeksgroep bestaande uit een senioronderzoeker en zes PhD-studenten. Mijn groep zit in het gebouw van het Max Planck Instituut (MPI) voor Psycholinguïstiek. Daar ben ik blij mee want het maakt de communicatie met de mensen van het MPI veel gemakkelijker. Het betekent wel dat ik vaak heen en weer moet tussen het MPI en het Erasmusgebouw, waar de rest van de Letterenfaculteit is gehuisvest, maar met redelijk weer, zoals deze week, is de wandeling van zo'n tien minuten absoluut geen straf.
Ik ging vanochtend (half negen) eerst naar het MPI om wat email te verwerken en om met wat collega's te overleggen. Daarna had ik in het Erasmusgebouw een vergadering van de ethische toetstingscommissie. Op onze faculteit worden steeds meer experimenten gedaan met proefpersonen en we vinden dat het tijd wordt dat we een eigen commissie hebben die toetst of al onze experimenten ethisch wel verantwoord zijn. Subsidieverstrekkers, vooral de Europese, vragen ook om deze toetsting. Tijdens onze vergadering werkten we verder aan het toetstingsprotocol dat we aan het opzetten zijn.

Mirjam Ernestus dagboek1.jpg

Weer terug op het MPI, verwerkte ik eerst weer wat email. Het is ongelooflijk hoeveel email er op een dag binnenkomt. Om twaalf uur ging ik lunchen, samen met wat andere mensen van de faculteit die ook hun kamer op het MPI hebben. Dit doen we elke dag. Na de lunch hadden we de research meeting van mijn onderzoeksgroep en collega's met gerelateerd onderzoek. Een PhD-student gaf een interessante lezing. Vanaf half drie heb ik daarna met één van mijn PhD-studenten sollicitatiegesprekken gevoerd met een aantal studenten. We zijn op zoek naar een student-assistent die onze helpdesk wil zijn en ook behoorlijk kan programmeren. Voorafgaand aan de gesprekken en er tussen door heb ik samen met een andere PhD-student haar data bekeken. Zij is net uit Parijs teruggekomen, waar zij haar eerste experiment heeft uitgevoerd. Het analyseren van data en het interpreteren van resultaten vind ik het allerleukste onderdeel van mijn werk.

Om half zeven ging ik naar huis. Thuis ben ik nog een uur bezig geweest, onder andere met het versturen van de tekst van mijn oratie naar de Afdeling Communicatie. Zij zullen er een boekje van laten drukken.

Dinsdag

Mijn werkdag begon vanochtend om kwart voor negen in het Donderscentrum, een afdeling van Sociale Wetenschappen. Daar werd vandaag een workshop georganiseerd over hoe mensen woorden leren. Ik gunde mijzelf de tijd niet om de hele dag te blijven en heb in de ochtend alleen de eerste lezing bijgewoond. Deze lezing was erg interessant. 

Op onze afdeling in het MPI bleek er onverwacht feest te zijn. Een PhD-student van één van de andere groepen trakteerde op cake omdat ze 13 weken zwanger is. Tot de lunch heb ik allerlei lopende zaken afgehandeld. Ik heb bijvoorbeeld geld voor de proefpersonen geregeld. In onze groep testen we soms wel 60 proefpersonen per week. Elke proefpersoon ontvangt een klein bedag als onkostenvergoeding.

's Middags ben ik terug gegaan naar de workshop. Na twee lezingen moest ik helaas weer weg. Eén van mijn PhD-studenten had vandaag zijn go/no-go-gesprek. PhD-studenten krijgen eerst een contract van anderhalf jaar. Na veertien maanden worden ze geëvalueerd en als alles goed blijkt te gaan, wordt hun contract verlengd met anderhalf of twee jaar. We voerden het gesprek met de directeur van ons onderzoeksinstituut. Zoals verwacht bleken er geen problemen te zijn en blij verlieten de PhD-student en ik na ruim een half uur het Erasmusgebouw. Ik fietste weer terug naar het MPI, waar ik nog tot een uur of zes met collega-onderzoekers heb overlegd en email weggewerkt.

Woensdag

Vanochtend wilde ik thuis werken. Ik probeer zoveel mogelijk ochtenden thuis te werken want als ik op het MPI ben, laat ik mij veel te gemakkelijk afleiden door PhD-studenten met interessante vragen of data. Helaas kwam vandaag van thuis werken niets omdat ik niet bij mijn email kon. Ik vertrok daarom toch al vroeg naar het MPI. Mijn email bleek het ook daar bijna niet te doen en ik ben toen naar de technische groep gegaan om uit te zoeken wat er gaande was. Dit leidde tot een uitgebreid gesprek over de computerfaciliteiten voor mijn onderzoeksgroep. We hebben concrete afspraken gemaakt waar ik heel blij mee ben. Ik sloot de ochtend af met het uitzoeken van literatuur die me kan helpen bij het schrijven van een onderzoeksaanvraag.
Na de lunch heb ik eerst een uur samen gewerkt met een PhD-student die bezig is een experiment in het Engels in elkaar te zetten. Daarna had ik in het Erasmusgebouw een gesprek met personeelszaken over de vacatures in mijn onderzoeksgroep. Ik heb pas, met succes, de zoektocht naar een goede post-doc onderzoeker afgesloten en ben nu nog op zoek naar drie PhD-studenten. Het was een goed gesprek en ik voel mij gesteund in mijn zoekzocht.
Weer terug op het MPI heb ik een verslag geschreven voor personeelszaken over één van de sollicitatieprocedures van de afgelopen weken. Ook heb ik samen met een PhD-student overlegd over haar onderzoek naar sprekeridentificatie, samen met haar andere begeleider. Ik ging om kwart over zes naar huis. Thuis ben ik nog maximaal een uur bezig geweest, voornamelijk met email.

Donderdag

Vanochtend kon ik goed bij mijn email en ik besloot daarom thuis te blijven werken. De eerste anderhalf uur was ik bezig met het bedenken van twee goede vragen voor een promotie die morgen plaats zal vinden.Tijdens die promotie zal ik samen met vijf andere hoogleraren vragen stellen aan een Phd-student die een proefschrift heeft geschreven over hoe mensen de tussen -en in samenstellingen (zoals in banentaart) interpreteren.  Daarna heb ik nog een artikel gelezen dat van belang is voor de onderzoeksaanvraag die ik wil indienen.

Op het MPI heb ik even overlegd met één van de acht student-assistenten in mijn onderzoeksgroep. Student-assistenten werken gemiddeld 12 uur per week en zijn voor ons onderzoek van cruciaal belang. Zij zetten experimenten voor ons in elkaar, testen proefpersonen, onderhouden onze websites en transcriberen gesprekken die wij opgenomen hebben.

Mirjam Ernestus dagboek2.jpg

Na de lunch had ik in het Erasmusgebouw een gesprek met de financiële afdeling. Ik heb net een onderzoeksproject van anderhalf miljoen euro afgesloten en ben bezig met twee andere projecten, elk ook van anderhalf miljoen. Het gesprek liet zien dat alles financieel naar wens verloopt. Daar ben ik erg blij mee. Voordat ik weer terugging naar het MPI, heb ik nog een laptop opgehaald die ik besteld had. De laptop hebben we nodig om in het buitenland proefpersonen te testen.
Weer terug op het MPI, heb ik met de "Parijse" PhD-student en haar tweede begeleider gekeken naar de voortgang van het project. Ook heb ik met deze tweede begeleider gewerkt aan een cursus die die begeleider en ik geven in de masteropleiding Cognitive Neuroscience. Dit college zal in september weer beginnen. We bespraken hoe we het college willen aanpassen en herschreven de tekst voor de studiegids. Om een uur of half zeven ben ik naar huis gegaan.

Vrijdag

Vanochtendvroeg ben ik begonnen met het lezen van de geredigeerde versie van mijn oratie die ik gisterenavond van de Afdeling Communicatie heb ontvangen. Om kwart over negen ging ik naar het MPI, waar ik met collega's wat zaken doorgesproken heb. Daarna ben ik naar de aula gefietst voor de promotie. Voorafgaand aan de promotie bespreken de rector/decaan, de begeleiders van de promovendus en de corona (de mensen die vragen stellen) altijd de vragen die de promovendus zal krijgen. Ik was dit keer de voorzitter van de manuscriptcommissie en mocht daarom tijdens de promotie als eerste mijn vragen stellen. Dat is fijn omdat ik daardoor zeker wist dat niet iemand voor mij mijn vraag al zou stellen.

Mirjam Ernestus dagboek4.jpg

Precies om half elf vertrokken we naar de aula en na gebed in het Latijn gaf de promovenda een samenvatting van haar proefschrift. Vervolgens stelden wij onze vragen, die de promovenda adequaat beantwoordde. Dit was een bijzondere promotie omdat er een filmploeg van Canvas aanwezig was. Morgen zullen ze op televisie verslag uitbrengen van de promotie (in het programma Terzake). Na een uur gingen wij (de decaan, de twee begeleiders en de corona) terug naar de kamer waar we eerder ook al overlegd hadden. Daar concludeerden we dat de promovenda haar doctorstitel meer dan verdiend heeft en tekenden de twee begeleiders het diploma. We gingen weer terug naar de aula, waar de promovenda haar diploma kreeg en één van de begeleiders een lofrede over haar afstak. Deze officiële gebeurtenis werd afgesloten met gebed in het Latijn.
Na de plechtigheid aten we taart in de receptieruimte. Ik was uitgenodigd voor een feestelijke lunch in de stad. Helaas moest ik om vier uur weer terug op het MPI zijn om over een artikel te praten. Om half zeven ging ik uiteindelijk naar huis.

Zaterdag

Vanochtend vroeg ben ik verder gegaan met het doorlezen van de geredigeerde versie van mijn oratie. De rest van de ochtend heb ik doorgebracht met het versturen van email, waaronder een email naar een PhD-student die een aantal maanden in Canada zit, en met het lezen van een artikel van de "sprekeridentificatie"-PhD-student.

Zondag

In de ochtend ben ik verder gegaan met het lezen van het stuk over sprekeridentificatie. Daarna vond ik dat ik deze week weer meer dan genoeg gewerkt had.


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken