De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Vijf alumni van De Jonge Akademie benoemd tot lid van de KNAW

18 mei 2016

De KNAW heeft 17 nieuwe leden gekozen, waarvan 1 buitenlands lid. Vijf van de gekozen leden zijn lid geweest van De Jonge Akademie. De nieuwe leden worden op 12 september 2016 geïnstalleerd.

De alumni van De Jonge Akademie die zijn benoemd tot lid van de KNAW zijn:

Ron Fouchier (49)
hoogleraar moleculaire virologie Erasmus MC

Ron Fouchier is een van de sleutelfiguren op het gebied van de virologie. Onder virologen is hij bekend vanwege zijn onderzoek naar luchtwegvirussen: met zijn team ontdekte hij het MERS coronavirus en het metapneumovirus en hij leverde een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het vogelgriepvirus. Fouchier kijkt vooral naar de mechanismes achter de evolutie van virussen om zo te begrijpen welke eigenschappen van die virussen verantwoordelijk zijn voor ziekten en een succesvolle overdracht tussen gastheren. In het publieke debat speelt Fouchier een rol waar het gaat om biologische risico’s van onderzoek, en hij heeft uitgesproken ideeën over de rol van de WHO in epidemiologisch onderzoek.

Holger Gzella (41)
hoogleraar Semitische talen / Hebreeuwse en Aramese taal- en letterkunde Universiteit Leiden

Gzella is een veelzijdig en productief geleerde. Zijn terrein is de Hebreeuwse taalkunde en Bijbelstudies, maar vooral is hij een expert van wereldformaat wat het Aramees betreft. Zijn magistrale boek A Cultural History of Aramaic (2015) analyseert de gehele geschiedenis en het culturele en historische belang van de sprekers van de taal die na het Akkadisch de belangrijkste taal van het Nabije en Midden-Oosten was tot de komst van de islam. In zijn meest recente werk, het Aramäische Wörterbuch (2016), wordt de woordenschat van het oudere Aramees in zijn bredere context geplaatst.

Mihai Netea (47)
hoogleraar experimentele interne geneeskunde Radboudumc

Mihai Netea is een internationaal erkende, zeer originele onderzoeker op het gebied van aangeboren afweer en weerstand tegen infecties. Hij doet onderzoek naar de manier waarop het afweersysteem micro-organismes, zoals bacteriën en schimmels herkent en elimineert. Recentelijk kreeg hij internationaal veel aandacht met zijn visionaire concept van getrainde immuniteit: het aangeboren afweersysteem heeft een geheugen. Ook beschrijft hij het verschijnsel van immuunparalyse, waarbij het immuunsysteem niet meer reageert op indringers. Mogelijk kan door de getrainde immuniteit te stimuleren, deze ‘paralyse’ worden opgeheven. Dat inzicht kan grote gevolgen hebben voor ons begrip en de uiteindelijke behandeling van infecties.

Brenda Penninx (45)
hoogleraar psychiatrische epidemiologie VUmc

Brenda Penninx is een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van depressie. Haar grootschalige en interdisciplinaire aanpak waarmee zij het ontstaan, het beloop en de gevolgen van depressie in kaart brengt is wereldwijd uniek. Zij leidt bijvoorbeeld de nationale Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA). Haar werk is van groot belang voor het aantonen en begrijpen van de samenhang tussen depressie en somatische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Ook heeft zij aangetoond dat er verschillende depressievormen zijn, waaronder een met de typisch melancholische verschijnselen en een met atypische en immuun-metabole kenmerken, waarvoor andere personalized behandelstrategieën vereist lijken. Dit kan beschouwd worden als een grote doorbraak in het depressieonderzoek.

Claes de Vreese (41)
hoogleraar communicatiewetenschap, in het bijzonder politieke communicatie Universiteit van Amsterdam

De Vreese is een van de meest vooraanstaande en productieve onderzoekers in zijn vakgebied. Zijn onderzoek concentreert zich op de inhoud en effecten van politiek nieuws en journalistiek, verkiezingscampagnes en referenda op publieke opinie en politiek gedrag. Speciale aandacht heeft het verschijnsel framing op de publieke opinie: welke invloed heeft de presentatie van politieke issues in de media op burgers? Welke burgers zijn het meest vatbaar en onder welke omstandigheden? De Vreese werpt in interdisciplinair onderzoek nieuw licht op de rol van de media in de westerse democratie, en wordt als deskundige veelvuldig geraadpleegd door journalisten maar ook de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Hij is oprichter van het Centrum voor Politiek en Communicatie (CPC), een ontmoetingsplaats voor studenten, wetenschappers, journalisten, politici en andere in politieke communicatie geïnteresseerden.

Lees hier het volledige persbericht

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken