De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek

14 mei 2012

Hanno van Keulen en Yvette Sol hebben een boek geschreven over ervaringen met wetenschap op de basisschool: Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek. Maarten Kleinhans heeft meegewerkt aan projecten op twee van de basisscholen die in het boek aan bod komen.

Het boek komt voort uit de zorg die onze samenleving heeft over de afgenomen interesse van kinderen voor wetenschap en techniek. Basisscholen, pabo’s en universiteiten worden aangemoedigd om onderwijs over wetenschap en techniek te ontwikkelen dat aanspreekt en dat kinderen zich goed laat oriënteren op zichzelf en de wereld. Een van deze projecten is het Vindplaatsenprogramma van TalentenKracht. TalentenKracht is een onderzoeksprogramma dat door zeven universiteiten wordt uitgevoerd, in samenwerking met scholen in alle delen van Nederland. Er wordt zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek gedaan naar talenten van kinderen voor en door wetenschap en techniek. De onderzoeksprogramma’s richten zich op de wetenschappelijke en technische competenties van kinderen, de bronnen van individuele verschillen hierin, de kenmerken van rijke leeromgevingen, en de interacties tussen volwassenen en kinderen in de context van wetenschap en techniek. Voor dit boek hebben zes basisscholen en één organisatie voor kinderopvang in de regio Utrecht een grote bijdrage geleverd: de Vindplaatsen. In de tweede helft van 2011 hebben onderzoekers het onderwijs in wetenschap en techniek in deze Vindplaatsen geobserveerd en, samen met de leerkrachten en de begeleiders, geanalyseerd. Maarten Kleinhans bezocht De Klokbeker en De Ontdekkingsreis. Naast het boek zijn er per school ook aparte rapporten verschenen over talentontwikkeling met wetenschap en techniek. Rapport De Klokbeker.  Rapport De Ontdekkingsreis.

Download het boek hier (PDF).

Bron: Universiteit Utrecht

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken