De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Plotselinge klimaatverandering door samenspel CO2 en astronomische cycli

18 oktober 2011

De snelle klimaatopwarming van 56 miljoen jaar geleden is waarschijnlijk in werking gezet door een samenspel van langzame toename in CO2 en kleine veranderingen in de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Dit blijkt uit klimaatmodelen van onder andere paleoklimatoloog Appy Sluijs van de Universiteit Utrecht.

De resultaten zijn op 2 oktober online gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience. Aan het einde van het Paleoceen tijdperk, 56 miljoen jaar geleden, ontstond een snelle opwarming van het klimaat. Hoewel bekend is dat deze sterke opwarming samenging met grote hoeveelheden broeikasgas in de atmosfeer, is veel discussie over hoe deze gassen plotseling vrijkwamen.

Schommeling aardas

De onderzoekers van de universiteiten van Bristol, Utrecht, Californië en Leeds bestudeerde voor hun klimaatreconstructie ook de invloed van de astronomische cycli van de aarde. Deze kleine schommelingen van de aardas en de afstand tot zon bleken samen met langzame toename in CO2 grote gevolgen te hebben. Het klimaatmodel laat voor deze omstandigheden namelijk een opwarming van het water zien waarbij enorme hoeveelheden methaan konden vrijkomen uit de oceaanbodem.

Versnelde opwarming

Het onderzoek wijst erop dat relatief kleine en langzame veranderingen in het Paleoceen plotseling een enorme uitstoot van broeikasgas hebben veroorzaakt. “Het model geeft voor het eerst een fysische onderbouwing voor de enorme hoeveelheden vrijkomen koolstof”, aldus Appy Sluijs. “Hiermee kan het dan ook een verklaring zijn voor de versnelde opwarming op de grens van het Paleoceen-Eoceen tijdperk.”

Meer informatie website Universiteit Utrecht

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken