De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Oceaanverzuring: het andere, onderbelichte CO2-probleem

6 maart 2012

De afgelopen 300 miljoen jaar helpen de gevolgen van oceaanverzuring anno 2012 beter te voorspellen. Dit concludeert een internationale groep biogeologen, onder wie Appy Sluijs.

De snelle toename van CO2 in de atmosfeer leidt niet alleen tot klimaatopwarming; het verzuurt ook het oceaanwater, met negatieve gevolgen voor het oceaanleven. “En omdat de huidige CO2-uitstoot groter en sneller is dan ooit, zijn de gevolgen wellicht dramatischer dan in het verleden.” De publicatie is 2 maart in het wetenschappelijke tijdschrift Science verschenen.

Oceaanverzuring is een feit. Maar wat de gevolgen precies zijn voor het leven in de oceaan, zoals voor visstanden en de biodiversiteit, hebben wetenschappers nog nauwelijks in kaart kunnen brengen. “Dit risico willen we zo snel mogelijk onder controle krijgen”, aldus Appy Sluijs. “Experimenten met een volledig ecosysteem zijn in het laboratorium niet mogelijk. Ook kunnen de gevolgen slechts voor een beperkt aantal soorten individueel onderzocht worden gedurende een relatief korte tijd”. “Wij bieden een andere oplossing om meer inzicht in oceaanverzuring te krijgen: door de geschiedenis van oceaanverzuring in de afgelopen 300 miljoen jaar te onderzoeken, leren we veel over de gevolgen op langere termijn. Dat is niet mogelijk met laboratoriumexperimenten.”

Sterke CO2-toename in oceaan

Sluijs en collega’s identificeerden zes perioden in de afgelopen 300 miljoen jaar waarin de oceaan verzuurde door toename van de CO2-concentratie, en ecosystemen sterk veranderden. Er is in beginsel geen reden om aan te nemen dat de gevolgen van de huidige verzuring heel anders zullen zijn. Sluijs: “Sterker nog, wij beweren dat de toename aan CO2 in oceaanwater tegenwoordig sneller gaat dan ooit. Hiermee moeten we rekening houden, want hoe sneller de CO2 in de oceaan komt, hoe sterker hij verzuurt. Door onderzoek te concentreren op specifiek deze perioden, kunnen we betere projecties maken van de gevolgen van de huidige oceaanverzuring.”

Kwetsbare organismen

De auteurs pleiten voor meer aandacht voor vergelijkbare verzuringperioden in het verleden. Sluijs: “We moeten urgent beter grip krijgen op de zuurgraad van het zeewater in het verleden. Binnen verschillende Nederlandse, Europese en Amerikaanse onderzoeksprogramma’s werken we hier al hard aan. Dankzij dit onderzoek kunnen we beter aanwijzen welke groepen organismen kwetsbaar zijn voor verzuring. Dat is essentieel om goed beleid te ontwikkelen voor een duurzame oceaan.”

Fundamenteel onderzoek naar oceaanverzuring wordt in Nederland onder meer gefinancierd door het Darwin Centrum voor Biogeologie, de European Research Council, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Boorkernen die worden gebruikt bij dit onderzoek worden genomen door het Integrated Ocean Drilling Program waar Nederland deel van uitmaakt.

Bron: Universiteit Utrecht.

 

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken