De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Tien nieuwe leden voor De Jonge Akademie

13 november 2017

De Jonge Akademie heeft tien nieuwe, talentvolle wetenschappers gekozen om haar gelederen te versterken. De leden zijn stuk voor stuk buitengewone onderzoekers met een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 26 maart 2018.

De tien nieuwe leden zijn:

Dr. Han Thomas Adriaenssen (geschiedenis van de filosofie, Rijksuniversiteit Groningen)
Han Thomas Adriaenssen (1985) is een van de meest getalenteerde jonge filosofen van Nederland. Hij schreef onder andere een boek over de Middeleeuwse wortels van het denken van René Descartes. Ook gaf hij lezingen over het belang om niet alleen naar grote filosofen te kijken, maar ook naar de minder bekende denkers. Han Thomas Adriaenssen werd drie keer tot docent van het jaar gekozen bij de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde naast filosofie ook Russisch en Italiaans en onderhoudt intensief contact met middelbare scholen en hun filosofiedocenten. Han Thomas Adriaenssen maakt sinds 2016 deel uit van de Young Academy of Groningen, waar hij zich bezighoudt met onder meer wetenschapsbeleid en het stimuleren van interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Hij hoopt bij De Jonge Akademie ook landelijk te kunnen bijdragen aan deze thema’s.

Dr. Nadine Akkerman (Engelse letterkunde en cultuurgeschiedenis, Universiteit Leiden)
Nadine Akkerman (1978) doet onderzoek naar burgeroorlogen en vluchtelingen in de vroegmoderne tijd en is met name actief op het terrein van vrouwengeschiedenis. Zo was ze de eerste die een boek schreef over Engelse spionnes in de zeventiende eeuw. Ze zoekt de raakvlakken op van literatuur en geschiedenis en van alfa en bèta. Zo gebruikt ze geavanceerde 3D-röntgenscanners om zeventiende-eeuwse brieven te lezen zonder ze te openen of ook maar aan te raken. Ook was ze gastcurator bij diverse tentoonstellingen voor een breed publiek. Nadine Akkerman wil zich binnen De Jonge Akademie onder andere inzetten voor een veelzijdig en divers personeelsbestand in het Nederlandse onderzoek.

Dr. Lisa Becking (mariene biologie, Wageningen University and Research)
Lisa Becking (1978) bestudeert als mariene bioloog het leven in de zee. Zij onderzoekt hoe mariene organismen zich aanpassen aan verandering in hun omgeving en gebruikt deze kennis voor natuurbescherming. In Indonesië vergelijkt ze hoe sponzen, kwallen en schelpdieren zich hebben ontwikkeld in tientallen zoutwater meren - een soort natuurlijke laboratoria voor klimaatverandering. Daarnaast verricht ze ecologische studies ter ondersteuning van natuurbeleid in Caribisch Nederland. Bijvoorbeeld door koraalriffen te helpen herstellen, zeeschildpadden te volgen en de biodiversiteit van de Sababank in kaart te brengen. Binnen De Jonge Akademie wil ze het algemeen publiek en wetenschappers meer bewust maken van de wonderen onder de waterspiegel. Verder wil Lisa Becking wetenschappers en kunstenaars op een schip in discussie laten gaan over creatieve processen, waarvan beide groepen immers gebruikmaken.

Dr. Angélique Cramer (modellen en methoden voor klinische psychologie, Tilburg University)
Angélique Cramer (1979) is een van de grondleggers van de netwerkbenadering van psychopathologie, waarbij een stoornis zoals depressie opgevat wordt als de mogelijke consequentie van symptomen die elkaar veroorzaken. Ze promoveerde cum laude in de psychologische methodenleer (2013) en is in korte tijd uitgegroeid tot een expert op het gebied van netwerkmodellen en complexe dynamische systemen. Zij stuurt een succesvolle onderzoekslijn aan waarbij ze met haar team onder andere werkt aan betere methoden om netwerken te schatten voor individuele personen. Middels haar column 'De Gereedschapskist' in het maandblad de Psycholoog maakt Angélique Cramer methodologische en statistische vraagstukken toegankelijk voor een breder publiek. Angélique Cramer wil via De Jonge Akademie de wetenschap diverser, inclusiever en meer interdisciplinair maken, onder andere door het opzetten van projecten met als doel het verkennen van nieuwe manieren van werken.

Dr. Barbora Hola (internationaal strafrecht, NSCR en Vrije Universiteit Amsterdam)
Jurist en criminoloog Barbora Hola (1980) is gespecialiseerd in internationale misdrijven, internationaal strafrecht en transitional justice. Ze bewees dat de straffen van het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal consistent zijn en dus niet, zoals velen beweerden, een vorm van Russische roulette. Haar werk wordt geciteerd in vonnissen van het Internationaal Strafhof. Barbora Hola reist elk jaar met studenten naar Bosnië waar zij verschillende juridische instanties, wetenschappers, advocaten en rechters bezoeken. Ook heeft ze met collega's de publiekswebsite www.whenjusticeisdone.org opgezet. Daarop laten zij zien hoe het oorlogsmisdadigers vergaat na hun veroordeling.

Dr. Hanneke Hulst (anatomie en neurowetenschappen, VUmc)
Hersenwetenschapper Hanneke Hulst (1983) is gespecialiseerd in de ziekte multiple sclerose (MS). Ze doet onderzoek naar cognitieve stoornissen bij mensen met MS en stelt dat we meer kunnen doen tegen deze problemen dan enkel tips en tricks aanleren. Zo onderzocht zij samen met Stichting Dance for Health de effecten van een dansprogramma op de cognitieve functies van mensen met MS. Hanneke Hulst is een fervent voorstander van interdisciplinair onderzoek en van communicatie met het algemeen publiek en patiënten. Ze schrijft columns over de mens achter de ziekte en publiceerde het boek Cognitie, ván wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving, met daarbij een dvd voor hen die moeite hebben met lezen. Haar droom voor de toekomst is 'dat maatschappelijke debatten over vaccinatie, migratie en integratie, opwarming van de aarde, of nationalisme versus globalisme, gestoeld zijn op meer dan "zomaar een mening".'

Prof. dr. Arfan Ikram (epidemiologie, Erasmus MC)
Arfan Ikram (1980) is hoogleraar epidemiologie aan het Erasmus MC en adjunct-hoogleraar epidemiologie aan de Harvard Universiteit. Hij onderzoekt als epidemioloog hersenaandoeningen zoals dementie, Alzheimer, Parkinson en beroertes. Arfan Ikram toonde aan dat ongeveer 30 procent van de dementiegevallen voorkomen kan worden door betere cardiovasculaire controle. Arfan Ikram, is, zoals hij zelf zegt, 'een tweedegeneratie Nederlander die geboren en getogen – en nog altijd wonend – is in Rotterdam Zuid.' Hij wil zich inzetten om doelgroepen en talent aan te boren die meestal verstoken blijven van wetenschappelijke ontplooiing.

Dr. Dora Matzke (wiskundige psychologie, Universiteit van Amsterdam)
Dora Matzke (1982) is mathematisch psycholoog. Ze ontwikkelt bijvoorbeeld modellen waarmee onderzoekers kunnen schatten hoeveel tijd mensen nodig hebben om een ingezette handeling te stoppen. Dora Matzke vindt dat het onderzoek in de psychologie en in andere disciplines een stuk transparanter moet. Zelf voert ze onder andere zogeheten replicatiestudies uit die nagaan of eerder onderzoek wel goed verricht is. Ook richtte ze een vraagbaak op waar onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam terechtkunnen voor vragen over statistische methoden.

Dr. Daniel Oberski (methodologie en statistiek, Universiteit Utrecht)
Daniel Oberski (1981) is bedenker van veelgebruikte methodes die de effecten van meetfouten opspeuren en verwijderen uit onderzoeksresultaten. Zijn werk wordt gebruikt in software voor vragenlijsten en in rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daniel Oberski zou een breed publiek, waaronder beleidsmakers en journalisten, de humor van onzekerheid willen laten inzien – waarachter diepe inzichten schuilgaan over wat onzekerheid eigenlijk inhoudt, hoe onzekerheden ontstaan en hoe je ondanks onzekerheden toch beslissingen kunt nemen.

Dr. Bettina Reitz-Joosse (Latijnse taal en letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen)
Bettina Reitz-Joosse (1984) onderzoekt hoe de Romeinen de wereld om hen heen zagen. Ze bestudeert Latijnse teksten over antieke gebouwen, monumenten en het landschap. Bettina Reitz-Joosse haalde het wereldnieuws toen ze met een collega liet zien dat de Italiaanse fascisten onder Mussolini een Latijnse toekomstboodschap hadden verstopt onder een obelisk in Rome. Ze noemt zichzelf 'met hart en ziel' een classica en is ervan overtuigd dat de oudheid ook in onze huidige maatschappij een betekenisvolle rol speelt. Met haar internationale achtergrond (geboren in Duitsland, studie in Oxford, promotie in Leiden, postdocs in Rome en Philadelphia en nu onderzoeker in Groningen) wil ze het Nederlandse wetenschapsbeleid in breder perspectief helpen plaatsen.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken