De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Mirjam Ernestus ontvangt ERC Starting Grant

19 juli 2011

Aan Mirjam Ernestus is een Starting Grant (type consolidator) van de European Research Counsil (ERC) toegekend van 1,5 miljoen euro. Ernestus krijgt deze subsidie voor het project The challenge of reduced pronunciation variants in conversational speech for foreign language listeners: experimental research and computational modeling.

Mirjam ErnestusHet project zal worden uitgevoerd binnen het onderzoeksinstituut Centre for Language Studies van januari 2012 tot december 2016.

Spontane conversaties

Zelfs na vele jaren studie hebben vreemdetaalleerders nog veel moeite met het verstaan van spontane conversaties. Een van de redenen hiervoor is dat in spontane spraak woorden vaak heel erg verkort uitgesproken worden. Een woord als wedstrijd, bijvoorbeeld, kan gereduceerd worden tot wes. Vreemdetaalleerders leren gereduceerde uitspraakvarianten meestal pas nadat ze de ongereduceerde uitspraken van de woorden al heel goed kennen en ook goed weten hoe de woorden gespeld worden. Bovendien zijn ze dan vaak niet meer in staat om alle details van het spraaksignaal waar te nemen. Dit heeft gevolgen voor hoe ze de gereduceerde uitspraakvarianten opslaan in hun mentale lexicon en hoe ze deze varianten verwerken.

Opslaan van gereduceerdeerde uitspraakvarianten

In dit project onderzoekt Ernestus in detail hoe Spanjaarden gereduceerde uitspraakvarianten in het Engels verwerken en hoe Nederlanders gereduceerde uitspraakvarianten in het Frans verwerken. Samen met twee promovendi en een post-doctoraal onderzoeker zal ze bestuderen hoe de Spanjaarden en Nederlanders de gereduceerde varianten in de vreemde taal opslaan, hoe ze die mentale representaties gebruiken en hoe dit verbeterd kan worden. Dit onderzoek zal leiden tot de eerste psycholinguïstische theorie over hoe luisteraars woorden in spontane spraak in een vreemde taal verwerken. Deze theorie zal volledig computationeel geïmplementeerd worden. Daarnaast zal het project leiden tot de ontwikkeling van betere lesmethoden voor het leren verstaan van een vreemde taal.

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken