De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Kinderen van basisschool breken dijk door

21 november 2011

Overstromende rivieren, oeverafslag, dijkdoorbraken en nieuwe natuur: nieuwsgierige kinderen van de basisschool ontdekten zelf hoe het werkt en wat je eraan kan doen. Dat deden ze door deze processen na te bootsen in een eigengemaakte zandbak in de klas. Dit project is mede opgezet door Maarten Kleinhans.

“Kinderen die hun eigen les maken zijn zo gemotiveerd om meer te leren dat ze zich door geen dijk meer laten tegenhouden!”, stelt techniekleerkracht Karola de Vries vast. Ze laat daarbij gangbare lesmethoden los en laat kinderen wetenschappelijke onderzoeksmethoden volgen. Door deze nieuwe aanpak komt talentontwikkeling bij kinderen in een stroomversnelling.

Kinderen bouwen eigen laboratorium

Het rivierkundig laboratorium op basisschool De Klokbeker in Ermelo is ontworpen en gebouwd door de kinderen van groepen 4 t/m 8 onder begeleiding van juf Karola de Vries, een ouder en aardwetenschappers van de Universiteit Utrecht. Ondertussen bekeken ze met Google Earth en Google Maps diverse rivieren en delta’s om op interessante vragen te komen. Deze vragen beantwoordden ze daarna zelf met gedegen onderzoek in het eigen laboratorium, uitgerust met een vijverpomp, tuinslang en webcam. “Op de universiteit ontwikkelen we nieuwe kennis en nieuwe vragen op dezelfde manier”, stelt aardwetenschapper Maarten Kleinhans.

Topwetenschap is kinderspel

Het onderzoekend leren van de kinderen verliep volgens een procedure die wetenschappers ook hanteren en mensen feitelijk al sinds de oudheid hanteren. Na het stellen van een vraag wordt een voorlopig antwoord geformuleerd en dit wordt vervolgens getest in een experiment. Daarbij ontstaat niet alleen nieuwe kennis, maar ook nieuwe vragen voor verder onderzoek.

De resultaten worden gepresenteerd in presentaties en op posters aan andere kinderen en aan de ouders op een wetenschappelijk symposium. “Alle kinderen kunnen dit, maar we dagen ze onvoldoende uit. Daardoor ontwikkelen ze hun talenten maar beperkt.” Dit stelt onderwijsonderzoeker Hanno van Keulen.

Jonge start voor kenniseconomie van morgen

Kinderen zijn zeer gemotiveerd om met hun eigen onderzoek hun eigen nieuwsgierigheid te bevredigen, waardoor ze veel meer leren. “Je ziet ze vragen stellen en de wereld beter leren begrijpen en daar taal bij ontwikkelen.”, stelt Mirjam Bastings, ook onderwijsonderzoeker.

Door kinderen zo vroeg met de wetenschappelijke methode kennis te laten maken, worden ze kritischer en krijgen ze veel beter zicht op de werking en waarden van wetenschap voor de samenleving. Daarnaast wordt de belangstelling gewekt voor latere beroepen in wetenschap en techniek.

Geïnteresseerd?

Het laboratorium is opgezet in Basisschool De Klokbeker in Ermelo. De opzet en resultaten van deze aanpak worden gepubliceerd in vakbladen, zodat andere scholen het op eigen kracht kunnen overnemen. Het project is onderdeel van het programma Excellentie Wetenschap en Techniek, penvoerder het Centrum voor Onderwijs en Leren en wordt gefinancierd door Platform Bèta Techniek. Het rivieronderzoek wordt gefinancierd door NWO.

Meer informatie

Maarten Kleinhans, universitair docent, m.g.kleinhans@uu.nl

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken