De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Filosofen bloggen over actualiteit

28 oktober 2014

Zeventien academisch filosofen hebben het initiatief genomen om een blog op te zetten - www.bijnaderinzien.org -  waarop academisch filosofen reageren op de actualiteit en filosofische inzichten presenteren voor het grote publiek.

Recente bijdragen op Bij Nader Inzien gaan onder andere in op de angst voor robots, de toelaatbaarheid van nudges, de vraag waarom we zelf belang hebben bij een duurzame toekomst, en de filosofische invloeden op het werk van Thomas Piketty. Ingrid Robeyns en alumnus Peter-Paul Verbeek zijn twee van de vaste schrijvers.

De doelen van de blog zijn:

  • Actuele maatschappelijke kwesties van filosofische analyse en reflectie voorzien. De kracht en meerwaarde van de academische filosofie ligt in het analyseren van concepten en argumenten, het blootleggen van aannames, en het stellen van fundamentele vragen.
  • Recente ontwikkelingen in de academische filosofie toegankelijker maken voor niet-specialisten. Veel academische filosofie is niet vrij toegankelijk buiten de wetenschap; deze blog heeft als doel om te laten zien hoe je vanuit verschillende filosofische perspectieven kunt nadenken over huidige vraagstukken, en beoogt om de nieuwste inzichten uit de academische filosofie te ontsluiten. Bij Nader Inzien hoopt zo een accurater beeld neer te zetten van wat de academische filosofie is – en niet is.
  • Tot slot is er de restcategorie voor ‘andere zaken’ die iets met academische filosofie te maken hebben, maar niet strikt binnen de bovengenoemde motivaties vallen.
Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken