De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

ERC Consolidator Grants voor Maarten Kleinhans en Claes de Vreese

25 maart 2015

Claes de Vreese en Maarten Kleinhans hebben de prestigieuze ERC Consolidator Grant gekregen. Maarten Kleinhans gaat zijn onderzoek naar riviermondingen uitbreiden met ecologie en fossiele factoren. Claes de Vreese gaat onderzoek doen naar de oorzaken en consequenties van veranderingen in de publieke opinie in Europa.

Verloop van riviermondingen voorspellen (Maarten Kleinhans)
Maarten Kleinhans gaat zijn onderzoek naar riviermondingen uitbreiden. Met deze impuls kan hij de ecologie, eigenschappen van het onderliggend landschap en humane factoren meenemen in zijn unieke experimenten, om zowel het verleden als de toekomst van het verloop van riviermondingen te kunnen voorspellen. Riviermondingen zijn ondiepe kustwateren, waarbij de aanvoer van rivierwater en getijdestroming grote drijvende krachten zijn. Daarnaast hebben ecologie en menselijke factoren veel invloed op de vorming van het landschap. Riviermondingen zijn kraamkamers voor schelpdieren en vis, en van grote ecologische waarde. Daarnaast liggen alle grote havens van de wereld in riviermondingen. Het is dus ook belangrijk dat die gebieden goed bevaarbaar zijn en niet overstromen. Bekijk ook de video en/of lees het interview met prof. dr. Kleinhans over zijn benoeming tot hoogleraar.

EUROPINIONS: Causes and Consequences of Change in Public Opinion about Europe (Claes de Vreese)
De publieke opinie ten opzichte van de Europese integratie en de EU is verdeeld, zeker in het licht van de economische crisis. Van een consensusonderwerp met stabiele en brede steun, is het tegenwoordig een twistpunt met snel veranderende opinies. De toekomst van de Europese integratie vraagt om publieke steun, maar er is onvoldoende bekend over wat deze steun drijft en verandert. In zijn onderzoek bestudeert De Vreese de oorzaken en gevolgen van EU-opinies. Meningen kunnen veranderen door wereldwijde ontwikkelingen, nationale politiek en persoonlijke ervaringen, maar vooral ook als reactie op nieuwe informatie uit de (sociale) media en door communicatie tussen mensen onderling. De centrale vraag in De Vreese’s onderzoek is dan ook wanneer, hoe, voor wie en met welke consequenties communicatie van invloed is op veranderingen in de publieke opinie over Europa.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken