De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Appy Sluijs, klimaatonderzoeker & jongste lid van De Jonge Akademie wint Vening Meinesz prijs

26 april 2010

Dr. Appy Sluijs heeft de NWO-Vening Meinesz prijs gewonnen. NWO Aard-en Levenswetenschappen geeft deze prijs aan de meest veelbelovende, pas gepromoveerde aardwetenschapper. Klimaatonderzoeker Sluijs ontving de prijs van 10.000 euro tijdens het tiende Nederlands Aardwetenschappelijk Congres op 23 april in Veldhoven.

Dr Appy Sluijs (1980) is sinds 1 januari 2010 universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt fossiele algenresten en reconstrueert mede aan de hand daarvan natuurlijke variaties van het klimaat in het verleden. Uiteindelijk draagt dit onderzoek bij aan voorspellingen over en een beter begrip van huidige en toekomstige klimaatveranderingen.

Carrière

Appy Sluijs studeerde biologie en geologie in Utrecht, en promoveerde in 2006 binnen drie jaar cum laude op het proefschrift ‘Global change during the Palaeocene—Eocene maximum’, ook in Utrecht. Hoofdstukken van zijn proefschrift zijn afzonderlijk gepubliceerd, waaronder één in Science en drie in Nature. Van 2006 tot 2009 werkte hij als postdoc bij de groep van prof.dr. Henk Brinkhuis (biomarine sciences) op basis van een succesvol aangevraagde NWO Veni beurs. Sinds 1 januari is hij in vaste dienst bij dezelfde groep, onderdeel van het Institute of Environmental Biology, departement Biologie, Betawetenschappen Utrecht. Hij is het jongste lid van de Jonge Akademie van de KNAW en werd verkozen tot ‘outstanding young scientist’ door de European Geosciences Union (EGU) in 2007.

Onderzoek

Zijn onderzoek heeft in belangrijke mate bijgedragen aan een beter begrip van extreem warme periodes op aarde en de relaties met de koolstof cyclus. Het onderzoek van deze paleo-klimatoloog en bio-geoloog is bij uitstek multidisciplinair: hij voegt geologie, paleo-ecologie, biogeochemie, en klimatologie samen.

Tot nu toe ging hij twee keer mee met een IODP-expeditie. Dit Integrated Ocean Drilling Program coördineert internationaal onderzoek met speciaal uitgeruste schepen die boorkernen nemen van de oceaanbodem. Deelname van een Nederlandse onderzoeker aan zo’n expeditie geldt als prestigieus. In Nature publiceerde hij als eerste auteur meerdere artikelen over de broeikaswereld van 55 miljoen jaar geleden; toen had bijvoorbeeld de Noordelijke IJszee een tropische temperatuur van 24 graden. In deze publicaties ging hij in op een periode van intens vulkanisme en het smelten van methaanhydraten 55 miljoen jaar geleden. Die natuurlijke kettingreactie wees hij aan als de oorzaak van een zeer snelle toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer, en bijbehorend hoge temperaturen op aarde. Het werk van Sluijs c.s. laat zien dat op geologische tijdschalen CO2 concentraties in de atmosfeer hand in hand gaan met veranderende temperaturen op aarde. Nu concentreert hij zich ook op de bijbehorende oceaanverzuring, en de consequenties daarvan in verleden, heden en toekomst.

Publieksactiviteiten

Naast zijn grote wetenschappelijke verdiensten valt ook zijn inzet op voor het publieke debat over wetenschappelijk onderzoek. Regelmatig geeft hij op televisie toelichting over het klimaatonderzoek. Sluijs reageerde in november 2009 op Kamervragen aan minister Cramer, toen hij vond dat er onvoldoende serieus met de wetenschap werd omgegaan. Hij was lid van het team dat de Academische Jaarprijs 2006/2007 won (www.expeditiebroeikaswereld.nl), voor de beste vertaling van topwetenschap naar het brede publiek. Hij speelde met verve de rol van verslaggever bij de IODP-missie in de Stille Oceaan, die onder andere op YouTube werd uitgezonden.

Vening Meinesz

Prof. Felix Vening Meinesz was één van de grondleggers van de Nederlandse aardwetenschappen. Uit zijn nalatenschap komt deze prijs voor aanstormend talent in de aardwetenschappen. De prijs is bedoeld ter financiering van onderzoeksgerelateerde kosten, zoals een studiereis. De prijs is voor onderzoekers die korter dan vijf jaar geleden gepromoveerd zijn en die als wetenschappelijk onderzoeker in Nederland werken.

Vooraanstaande Nederlandse aardwetenschappers wonnen eerder de NWO-Vening Meinesz prijs. Sinds 1965 ging die naar achtereenvolgens dr. R.D. Schuiling (1965), dr. J.D.A. Zijderveld (1968), dr. G.B. Engelen (1972), dr. J.A. Schouten (1972), dr.ir. N. van Breemen (1976), dr. A.M.H. Nolet (1983), dr. R.K. Snieder (1989), dr. F. Marin (1998), dr. W Krijgsman (2000), dr. W. van Westrenen (2006) en Dr. Guido van der Werf (2008).

Bron: website NWO

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken