De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Antoine Buyse benoemd tot hoogleraar mensenrechten en directeur SIM

1 oktober 2014

Antoine Buyse is benoemd tot profileringshoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief per 1 oktober 2014. Ook wordt hij directeur van het gerenommeerde Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) bij de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

“Als historicus en internationaal jurist heb ik altijd op het grensvlak van meerdere wetenschappen gewerkt, zowel in mijn onderwijs als onderzoek. Juist daar vinden vernieuwing en interessante kruisbestuiving plaats.”

Het onderzoek van Buyse richt zich mede op het gebruik van inzichten uit andere wetenschapsgebieden, zoals conflictstudies en geschiedenis, op mensenrechten. Met deze aanpak promoveerde hij cum laude en ontving hij meerdere prijzen, zoals de Erasmus Studie prijs en de Max van de Stoelprijs, en NWO-subsidies. Hij is expert op het gebied van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en mensenrechten in post-conflictgebieden en situaties van transitie. Hij zal zijn oratie houden op dinsdag 16 juni 2015 om 16.15u.

Internationale blik

“Mensenrechten is bij uitstek een internationaal vakgebied. In het onderwijs is het bijzonder en verrijkend om discussies te voeren met studenten met heel verschillende achtergronden.”

Buyse is een internationaal zeer actief wetenschapper. Elk jaar doceert hij in de European Master on Human Rights and Democratisation in Venetië. Hij heeft zitting in de Executive Board van de Association of Human Rights Institutes en was gastonderzoeker in Heidelberg, Genève, Wenen, Gent, Kopenhagen en Belfast. Ook leidde hij een groot EU-project over mensenrechtenonderwijs in Mongolië en Indonesië.

Wetenschap en maatschappij

“Ik hecht veel waarde aan het begrijpelijk uitdragen van en enthousiasmeren voor wetenschap buiten de muren van de universiteit.”

Via de Jonge Akademie en de Universiteit Utrecht heeft Buyse publiekslezingen en gastonderwijs verzorgd, onder andere voor basis- en middelbare scholieren. Hij is mede-initiatiefnemer van Kennis op Straat (kennisopstraat.nl) dat wetenschap uitdraagt naar een breder publiek. Ook heeft hij inhoudelijk bijgedragen aan de tentoonstelling Peace of Cake over de dilemma’s van vrede sluiten na conflicten in het universiteitsmuseum. Buyse beheert een veel gelezen blog over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (echrblog.blogspot.com).

Utrechts onderzoek

De leerstoel van Buyse richt zich onder andere op het verbinden van mensenrechtelijk onderzoek binnen de verschillende rechtsgebieden in Utrecht. Daarnaast is hij actief in het universitaire strategische thema ‘Instituties’ en werkt hij samen met onderzoekers van geesteswetenschappen en sociale wetenschappen in het Utrechtse focusgebied ‘Cultures, Citizenship and Human Rights’.

Meer informatie

Antoine Buyse: http://www.uu.nl/rebo/medewerkers/ACBuyse

Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten: www.uu.nl/sim    

Focusgebied ‘Cultures, Citizenship and Human Rights’: cchr.uu.nl  

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken